contact

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

How to reach us

Zakończenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług badawczych w ramach zapytania ofertowego nr HSJ/HHT/25a/2017 z 22.11.2017r

Wybór Wykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Konkurs 6/1.1.1/2017).

 

Informujemy, że zakończona została procedura przetargowa związana z wyborem podwykonawcy prac merytorycznych, wg zapytania ofertowego nr HSJ/HHT/25a/2017 z dnia 22.11.2017r,  dla projektu badawczo-rozwojowego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Konkurs 6/1.1.1/2017), Oś priorytetowa I "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Jako wykonawcę prac wybrano Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Z poważaniem

Stanisław Szczęch

COGNOR SA Oddział HSJ w Stalowej Woli

tel.:+48 508 032 796

fax: +48 15-844-23-06

© 2021 GRUPA COGNOR. All rights reserved

The content, trademarks and images on this website are protected by copyright law, ownership rights and intellectual property rights. Any use of the Huta Stali Jakościowych S.A company’s brand and logo requires written consent from Huta Stali Jakościowych S.A. Use of the Huta Stali Jakościowych S.A. brand and trademark, without obtaining prior written consent from is a legal offense.